مقالات

 خانه / مقالات

 کتابخانه تخصصی الکترونیک

تکنولوژی رباتیک در زمینه آب و فاضلاب

مقالات و کتاب های الکترونیکی در زمینه بهره برداری شبکه، بهره گیری از ربات های بازرسی و عملیاتی در شبکه و همچنین دستور العمل های اجرایی در بهره گیری از تجهیزات حائز تکنولوژی در شبکه های آب و فاضلاب..


تکنولوژی رباتیک در زمینه نفت و گاز

مجموعه مقالات و کتب الکترونیکی در زمینه تجهیزات حائز تکنولوژی نظیر انواع ربات های کاربردی در صنعت نفت و گاز، به منظور انجام انواع فعالیت نظیر بازرسی.


تکنولوژی رباتیک در زمینه انرژی

مجموعه مقالات و کتاب های الکترونیکی در زمینه انواع تجهیزات پیشرفته و رباتیک، با کاربرد در صنایع وابسته به انرژی نظیر خطوط انتقال برق، رآکتور های هسته ای و غیره.


تکنولوژی رباتیک در صنعت

مقالات و کتاب های الکترونیکی در زمینه انواع ربات های صنعتی و تولیدی در محیط های کاری. استفاده از رباتیک در انواع صنایع و نحوه عملکرد ان بعنوان یک واحد عملیاتی مستقل و یا پیوسته...


تکنولوژی رباتیک

مقالات و کتاب های الکترونیکی در زمینه تکنولوژی رباتیک، تخصص ها و علوم فنی. همچنین در زمینه کاربرد های این تکنولوژی در صنایع، انواع محیط های زندگی بشر و سایر موجودات...


  •   NO.141,Pardis Technology Park
    20 kilometers of Damavand Road
    Tehran,Iran
  •   021-76250290
  •   021-76250291
  • info@idehkavan-tech.com

نقشه مکانی

Google Maps